Peter Imprisoned - LJC Valenzuela - Dra Susan Reyes

Ang mensaheng inihatid ng ating Dra. Reyes ay maikli ngunit malaman at kapupulutan ng magandang aral. Ito ay may pamagat na “Peter Imprisoned”. Si Pedro noong siya ay nakalabas ng bilangguan ay hindi naman niya hiniling sa Diyos bagkus ay natulog pa nga siya pero dahil may mga kapatid sa pananampalataya na patuloy na dumadalangin sa kanya ay inutos ng Diyos sa kanyang anghel na iligtas si Pedro sa kamay ni Herodes. Kaya napakaimporante na dapat ay merong nananalangin para sa atin.

Sa panahon natin ngayon ang Diyos ay hindi na nagpapadala ng mga anghel para tulungan tayo sa ating mga challenges bagkus ginagamit ng Diyos ang ating kapwa tao para tugunin tayo sa ating mga pangangailangan. Ang ating mga kaibigan, kapatid at mga kamag-anak na nakapaligid sa atin ay maituturing natin na sila ay mga anghel na pinadala ng Diyos upang sasagip sa atin sa panahon ng kagipitan.

Nabanggit din ni Dra. Reyes ang dalawang klase ng prison.

1. Physical Prison - physically nakakulong ka sa bilangguan
2. Mental or Spiritual Prison - hindi ka nakakulong physically pero hindi mo naman nagagawa o naeenjoy ang mga bagay bagay dahil umano sa mga pamahiin at mga phobias na naglilimita sa’yo na gawin ang isang bagay.

Jesus set us free kaya dapat malaya din nating gawin at i-enjoy yung mga blessings na binigay ng Diyos sa atin.

Magkaroon dapat tayo ng pananampalataya sapagkat walang imposible sa taong may pananampalataya at tayo ay magiging ganap na malaya (Mark 9:23). Dapat samahan din natin ng gawa sapagkat ang pananampalatayang walang gawa ay patay (James 2:17).

Do your best and God will do the rest!

Mga verse na ginamit:
Acts 12:1-10
Mark 9:23
“Anything is possible for someone who is faith”

James 2:17
“Faith that doesn’t lead us to do good deeds is all alone and dead”

Like this Article? Vote Now!
[Total: 1 Average: 5]
Viral Alert
I love searching for the most viral, funny and interesting videos and events to bring awareness to people and entertain them. Visit this page daily to get the most up-to-date viral videos on the net. Follow me and I'll follow you.
http://viral-alert.com

Leave a Reply