Peter Imprisoned - LJC Valenzuela - Dra Susan Reyes

Ang mensaheng inihatid ng ating Dra. Reyes ay maikli ngunit malaman at kapupulutan ng magandang aral. Ito ay may pamagat na “Peter Imprisoned”. Si Pedro noong siya ay nakalabas ng bilangguan ay hindi naman niya hiniling sa Diyos bagkus ay natulog pa nga siya pero dahil may mga kapatid sa pananampalataya na patuloy na dumadalangin…

David’s Life - Lord Jesus Christ Church - Ptr. Robert Reyes

Ptr. Robert Reyes of Lord Jesus Christ Church preached about the story of David entitled “David’s Life”. Unang ipinaliwanag ni Ptr. Robert ang mga virtues and achievements ni David. Nabanggit ng Pastor na si David ay man after God’s own heart, sweet psalmist of Israel, a prophet, a priest, a king and a warrior. Dahil…